Телекомуникации

Основен предмет на дейност на фирма Телебилд ООД е пълен инженеринг на телекомуникационни съоръжения, както и изпълнение на отделни етапи от него, в това число поддръжка и ремонт.

planirane    Фирма Телебилд ООД извършва проучване и проектиране на места за Базови и Радио Релейни Станции за нуждите на телекомуникационните оператори по възложени изходни данни.

    В това число влиза заснемане на местата, изготвяне на Подробен доклад за всяка точка, геодезическо заснемане, ПУП, изготвяне на геоложки доклад, проектиране по всички части включително Архитектура, Конструкции, Технология, Електро, ОиВ, Безопасност и здраве, както и доклад за наситеност на елекромагнитното поле в обсега на излъчване на станцията и внасяне за одобрение от Министерство на здравеопазването.

Телебилд ООД посредничи за издаване на разрешения за строеж за проектираните базови станции.