Телекомуникации

Основен предмет на дейност на фирма Телебилд ООД е пълен инженеринг на телекомуникационни съоръжения, както и изпълнение на отделни етапи от него, в това число поддръжка и ремонт.

  telebuild.bg-izgrazhdane-telekomunikacion-obekti-1 Фирма Телебилд ООД е специализирана в изграждане на телекомуникационни обекти, включително базови и радиорелейни станции по собствен проект или по проект на възложителя. Към тях спадат станции от покривен тип, станции разположени на съществуващи ЖР мачти, изграждане на нови такива, станции извън населени места, както и микроклетки.

   Фирмата разполага със собствен цех за производство на метални конструкции, както и за производство на термоизолирани технологични помещения /контейнери/.

 

telebuild.bg-izgrazhdane-telekomunikacion-obekti-2  telebuild.bg-izgrazhdane-telekomunikacion-obekti-4  telebuild.bg-izgrazhdane-telekomunikacion-obekti-3