ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Пълен инженеринг на телекомуникационни съоръжения, поддръжка и ремонт

Виж повече

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Строителство на жилищни сгради

Виж повече

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Изграждане на промишлени сгради и желязо-решетъчни конструкции и кули

Виж повече

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КОНСТРУКЦИИ

Метални конструкции,  радоми и радарни системи, стълбища и рампи, метални огради

Виж повече

Телекомуникации

Пълен инженеринг на телекомуникационни съоръжения.

Промишлено строителство

Изграждане на желязо-решетъчни конструкции и кули и промишлени сгради, в т.ч. халета, складове и бензиностанции

Жилищно строителство

Строителство, съгласно високите изисквания и технологична дисциплина характерни за телекомуникационното строителство.

Специализирани конструкции

Монтаж на радоми и радарни системи, поръчкови метални конструкции, стълбища и рампи, метални огради.

Телебилд ООД

е изпълнител на строително монтажни работи със 11 годишен опит в строителството и телекомуникациите.

Ние предлагаме пълен инженеринг при изпълнението на телекомуникационни обекти, а именно – проучване, проектиране по всички части, получаване на строителни книжа, изграждане на обекта, външно и вътрешно електрозахранване, монтаж и пуск на телекомуникационна апаратура и поддръжка на същата .

Изградили сме над 1000 телекомуникационни обекта за радиа, телевизии и интернет оператори.

^

Висококвалифициран екип с пълна проектантска правоспособност.

^

Араматурен двор и бетоново стопанство.

^

Квалифициран и оборудван персонал.

^

Производствена база разположена в хале с площ над 2000 м².

^

Собствена технология за производство на технологични кабини от термопанели.