Oткриване на регионална станция за контрол на радиочестотния спектър в Благоевград

На 16.03.2009г председателят на Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ д-р Веселин Божков и управителят на фирма „Телебилд” ООД , инж. Христо Андонов, откриха регионална станция за контрол на радиочестотния спектър в Благоевград. Съоръжението е част от...