Радарна станция за наблюдение и ранноизвестяване за градушки

              Телебилд ООД успешно завърши проект: „Изграждане на антенна кула за монтаж на антена на радарна станция за наблюдение и ранно известяване за градушки на територията на североизточна и централна България“ с Възложител...

Демонтаж на 40 метрова стоманена кула

                  Екипа на Телебилд успешно демонтира, разглоби и транспортира  40 метрова метална кула с 4 реда (обтяжки) стоманени въжета. Кулата бе свалена на земята с помоща на мобилен кран и разглобена на удобни за...

„Изграждане на желязна решетъчна кула, оборудвана с термална камера, апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на рискови точки”

       Обектът  представлява стационарен пост за техническо наблюдение. Състоящ се от 24 метрова Желязна-решетъчна кула (ЖРК) оборудвана с термална камера и апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на рискови точки. Кулата е оборудвана с технологична...

Изграждане на външно кабелно електрозахранване

              Телебилд ООД изпълни  успешно обществена поръчка с предмет „Изграждане на външно кабелно електрозахранване за електроснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на...

Изработка и монтаж на 6 броя кули

          Поредният успешно изпълнен проект, включващ изработка и монтаж на 6 броя 24 метрови кули. Тъй като обекта от стратегическо значение за националната сигурност не можем  да  покажем снимки от сглобените кули, но пък можете да...

“Териториално разширяване на обхвата и допълване на функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS) – Фаза 4”.

                Телебилд участва в реализирането на  четвърта фаза по проекта  за “Териториално разширяване на обхвата и допълване на  функциите на Информационната система за управление на трафика на плавателните съдове (VTMIS)....