110-02-05-35c178cf286ce54f0c664ee9778d532c6b79c3e19890fd34efe15cafaca12804_b2885ddeb234b4f1 0-02-05-06279e5b5e22e925ee59e71fd40b10e37961284de4ad17fd4beabe841d37f83e_44903a1db42d8c47 2

 

 

 

 

 

 

 

Телебилд ООД успешно завърши проект: „Изграждане на антенна кула за монтаж на антена на радарна станция за наблюдение и ранно известяване за градушки на територията на североизточна и централна България“ с Възложител Изпълнителна агенция „Борба с Градушките“. Местоположението на обекта е южно от град Шумен, на около 800 м от Паметника „Създатели на българската държава“. Обекта се състой от производсво и монтаж на метална кула, монтиране на радарна станция и изграждане на технологично помещение. Кулата представлява метална конструкция с височина 15м и ширина 6м/6м, тегло 19 638 кг., всички метални елементи са горещо поцинковани и боядисани червено и бяло спорeд изискванията на ICAO (Международната организация за гражданска авиация). Кулата е снабдена с площадка с парапети, широка стълба осигуряваща лесен достъп до радара и обезопасено кабелно трасе в центъра на съоражението. На върха на кулата бе монтирана радарна антенна следяща формирането на градушки. В основата на кулата е монтирано технологично помещение от термопанели, в което се помещава оборудването на станцията.