Untitled_973x768Eкипът на Телебилд ООД проектира, изгради и монтира технологичен контейнер за разполагане на релейно оборудване за нуждите на ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура”. Контейнерът е с габаритни размери 4.70/12.80m (широчина/дължина) и височина 4.2m. Изработен е от носеща стоманена конструкция от  вертикални колони и хоризонтални профили монтирани върху стоманобетонна площадка. Стенното ограждане и покривното покритие на контейнера са от термоизолационни панели. В контейнерът са обособени четири отделни помещения: технологично помещение, стая за почивка, тоалетна и коридор. По желание на клиента са изградени мълниезащитна и заземителна инсталация, водопровод, канализация и са монтирани климатици.