IMG_20201019_140152_576x768IMG_20210309_124712IMG-62d07abcf0d3420e06f736fb65486685-VIMG-49761f7e728dfe96422d79f7ad648517-V

       Обектът  представлява стационарен пост за техническо наблюдение. Състоящ се от 24 метрова Желязна-решетъчна кула (ЖРК) оборудвана с термална камера и апаратура за следене и анализ на задименост и локализация на рискови точки. Кулата е оборудвана с технологична площадка 2,5м х 2,5м разположенa на 24тия метър, която спомага за лесното обслужване на техниката и оборудването.  Периметъра на кулата е обезопасен с метална ограда с размери 8м х 8м и височина 2,5 метра. Достъпа се осъществява през метална врата. Всички стоманени  елементи са горещо поцинковани, което ги предпазва от корозия за минимум 10 години. Телебилд изпълни и 3те етапа: проектиране, производство и монтаж, като те бяха изпълнени в рамките на 90 дни. И при трите етапа бяха спазени всички национални и европейски стандарти и норми.