0-02-0a-1d40f53a632d4760a6d52bd41ab943b8f984bcfddc5ddc59cd188ed87fc1bf79_30e96b7f 0-02-0a-5dfc7a4f5cbe3cae60f23156f1774e287ebf31b24bf02ec739eef313ca5eed6e_f5610687 0-02-0a-6b2ba1d413e3ed8905d1173f232b1d163b808c062880d0b04226127485f87569_7675ea67

 

 

 

 

 

 

 

Телебилд ООД изпълни  успешно обществена поръчка с предмет „Изграждане на външно кабелно електрозахранване за електроснабдяване на радарна станция за метеорологични наблюдения и ранно известяване за градушки на територията на Североизточна и Централна България“ С полагането на близо 800 метра кабел САВТ 3х185+95 мм2 в изкоп, Телебилд осигури мощност за обекта от 30 kW/380V. Всички  дейностите от откриването на строителната площадката, през направата на изкоп, изграждането на кабелното трасе , полагане на кабел и сигнални ленти, зариване и полагане на маркировка,  изграждане на заземителна инсталация до оформянето на финалната документация, беше изпълнена 20 дни по бързо от заложените в обществената поръчка срокове.