+359 88 5 070 030, +359 88 5 805 400 telebuild@mail.bg