Сертификати

Работим само със сертифицирани доставчици като ОБО Беттерманн България ООД, Шнайдер, Метал – М София ООД и други утвърдени на пазара фирми. За всеки изграден от нас обект даваме Декларация за качество и сертификати на вложените материали.

Фирма Телебилд ООД има разработени и внедрени системи за управление на:
– Качеството – EN ISO 9001:2015
– Околна среда – EN ISO 14001:2015

Sertifikat ISO 9001 Sertifikat ISO 14001

   Редовен член сме на Камара на строителите в България. Притежаваме удостоверения за изпълнение на строежи със следния обхват:
– Първа група – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения – строежи от трета до пета категория.
– Трета група – строежи от енергийната инфраструктура – строежи от трета категория.
– Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008.

Sertifikati-1   Sertifikati-2   Sertifikati-3
ИКЕМ – Национална браншова организация за електрическа мобилност